chocolatebrain

57 tekstów – auto­rem jest cho­cola­teb­rain.

Dotknij

Dot­knij mnie,
Tak jak­byś nig­dy nie dotykał.
Dot­knij mnie,
By poczuć smak mo­jego życia.
Dot­knij mnie,
Wędrując ze mną marzeniami.
Dot­knij mnie,
Żeby mnie poz­nać między wierszami.
Dot­knij mnie,
Zro­zumiesz wte­dy moją ciszę.
Dot­knij mnie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 grudnia 2017, 21:57

Uwolni mnie

Gwiaz­dy już nie świecą jak daw­niej,
już nie spełniają marzeń.
Bo już nie ma o czym śnić,
już wy­gasł we mnie os­tatni błysk.
I ut­knęłam w per­ma­nen­tnym mro­ku złudzeń
wciąż się pogłębiających.
I nie cze­kam na nowy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 kwietnia 2015, 19:23

nic

Roz­strzyg­nięta cisza ra­ni serce.
Os­try życia dźwięk, mik­ro­fon zepsuty
Ktoś czyści bu­ty, za­kurzo­ne od złych wspomnień
Może po­ra już zapomnieć? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 kwietnia 2015, 20:03

Żeby, życie było choć za­dośćuczy­nieniem za śmierć,
a nie śmierć za­dośćuczy­nieniem za życia os­try dźwięk 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 marca 2015, 11:10

Gdy tak pat­rzysz na mnie to czuję się dość nieskładnie 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 27 lutego 2014, 20:18

Bądź mi...

Bądź mi...
Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca
Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic
Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia.
Bez początku, bez końcu. Bądź mi.

Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go.
Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi.
Świeżością w bez­dechu bądź. 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 11 lutego 2014, 19:31

Jak ktoś jest dla Ciebie, wcześniej niż Ty dla niego to nie chcesz te­go. Bo miłość mu­si być nie od­kry­ta, mu­si być trud­na, i trze­ba o nią wal­czyć. W su­mie każdy lu­bi mieć po­dany obiad pod nos, ale nie trze­ba kroić nam kot­le­ta, i mie­szać sałat­ki z sosem 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 grudnia 2012, 17:37

gdy po­wiesz mi, że praw­dy nie ma, czy to prawdą jest? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 listopada 2011, 22:25

Bo uciekać trze­ba mieć przed czym 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 października 2011, 21:39

Ten świat jest tak praw­dzi­wy, że do­piero używ­ki poz­wa­lają nam na by­cie szczęśliwym 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 września 2011, 19:39

chocolatebrain

Jestem, to tak wiele.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chocolatebrain

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 grudnia 2017, 14:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dotknij

6 grudnia 2017, 08:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Dotknij

5 grudnia 2017, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st Dotknij

5 grudnia 2017, 21:57chocolatebrain do­dał no­wy tek­st Dotknij

21 kwietnia 2015, 01:06ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Uwolni mnie

20 kwietnia 2015, 19:23chocolatebrain do­dał no­wy tek­st Uwolni mnie

19 kwietnia 2015, 20:03chocolatebrain do­dał no­wy tek­st nic

30 marca 2015, 13:04tomek43i sko­men­to­wał tek­st Żeby, życie było choć [...]